Sedekah Aqiqah Dalam Islam

Tidak Sah Aqiqah Seorang Bersedekah Sekalipun Lebih Banyak

Tidak Sah Aqiqah Seorang Bersedekah Sekalipun Lebih Banyak. Al-Khallah sempat mengatakan dalam bukunya: Bab Maa yustahabbu minal aqiqah wa fadhliha ala ash-shadaqah: Kami diberitahu oleh Sulaiman bin Ashats, ia mengatakan aku mendengar Ahmad bin Hambal sempat bertanya tentang aqiqah: Kamu suka, daging aqiqah ataupun membagikan harga kepada orang lain (ialah aqiqah kambing ditukar dengan duit yang proporsional dengan daging)? Ia menanggapi: Daging aqiqah. [Ditukil dari Ibnul Qayyim dalam Tuhfathul Maudud perihal. 35 dari Al-Khallal].Selengkapnya »Tidak Sah Aqiqah Seorang Bersedekah Sekalipun Lebih Banyak